Aan het werk binnen de vereniging

Ik kom het best tot mijn recht in een vereniging die op zoek is naar verandering. Die het stof van zich af wil kloppen en op zoek is naar nieuwe businessmodellen en veranderende dienstverleningsconcepten. Niet met de botte bijl, maar in verbinding.

Aan het werk binnen de vereniging
Aan het werk binnen de vereniging

Ik ben als verenigingsman in hart en nieren niet makkelijk in een hokje te stoppen. Vanwege mijn brede CV en werkervaring, maar ook

is en heb je als bestuurder of leidinggevende dat het allemaal hetzelfde moet blijven, dan ben ik ook niet de juiste man op de juiste plaats.

Ik kom het best tot mijn recht in een vereniging die op zoek is naar verandering. Die het stof van zich af wil kloppen en op zoek is naar nieuwe businessmodellen en veranderende dienstverleningsconcepten. Niet met de botte bijl, in verbinding, samen op zoek naar iets nieuws, waarbij dat wat een vereniging uniek maakt overeind blijft.

Wat ik goed kan is werken in een dynamische omgeving. Ik ben politiek, bestuurlijk sensitief, maar altijd op zoek naar verbeteringen.

Dat doe ik door mensen te spiegelen en uit te dagen om van de gebaande paden af te wijken (in het doel). Maar ook door vanuit een gezamenlijk gedefinieerd doel heldere programma's en projecten in te richten met focus op het gewenste resultaat.

De uitdaging is wat mij betreft om aan de ene kant de kracht en het unieke van de vereniging tot zijn recht te laten komen, maar tegelijkertijd ook te zoeken naar wat andere organisaties en mensen drijft (hun waarden), zodat wij samen kunnen werken aan 'ons' doel.