Jasper werkt aan projecten

Werk wordt mede bepaald door de context. Werken voor een vereniging vraagt om specifieke kwaliteiten.

Jasper werkt aan projecten
Jasper werkt aan projecten

Jasperwerkt.nl is het bedrijf van Jasper Achterbergh. Meer informatie over de persoon staat hier.

Wat projecten aantrekkelijk maken is ee

Zijn werkzame leven heeft zich voor het overgrote deel afgespeeld binnen verenigingen en dan meer specifiek de vakbeweging. Een vereniging is een bedrijf met een plus. Waar een 'normaal' bedrijf te maken heeft met een beperkt aantal eigenaren, al dan niet in de vorm van aandeelhouders, daar heeft een vereniging te maken met een stroom aan betrokken leden. Daarmee is het een meer dan een gemiddelde organisatie een politieke omgeving waarin het cruciaal is om verschillende doelgroepen voor ogen te houden in het vormgeven van projecten, programma's communicatie en marketing.

Slagen binnen een vereniging heeft vooral ook te maken met het verbinden van de achterban aan een gezamenlijk doel.

Binnen een vereniging het doel samen definiëren, het behalen en erover communiceren vraagt om specifieke kwaliteiten.